Naša história

Firma TRANDŽÍK vznikla v roku 1993, ako firma zaoberajúca sa tvorbou software, návrhom a údržbou počítačových sietí, ako aj predajom a opravou hardware. Dobrými znalosťami informačných technológií si postupne získala klientov, ktorým zabezpečovala bezporuchový chod informačných systémov. Medzi spokojných klientov patrili napríklad spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Športka a.s., GTECH Slovakia, Coop Jednota, Intersonic a množstvo ďalších. Od roku 1996 sa postupne profilovala ako firma, ktorá sa zaoberá vlastným vývojom a realizáciou špeciálnych softwarových a hardwarových aplikácií hlavne pre televízne vysielanie.

Naša filozofia

Základnou ideou našich aplikácií je vykonávanie všetkých činností interaktívne a v reálnom čase, čo umožňuje ich ideálne použitie pre živé vysielania, vedomostné a zábavné súťaže, žrebovania stávkových hier a lotérií, sms súťaže, hudobno-tanečné show atď. Tento zložitý proces je realizovaný našim vlastným hardvérovým a softvérovým vybavením špičkovej kvality. Každá aplikácia je naprogramovaná tak, aby bola presne optimalizovaná podľa požiadaviek.

Naše skúsenosti

Na spoľahlivosť našich systémov kladieme maximálny dôraz. Je dosiahnutá a overená našim viac ako 25-ročným pôsobením v tejto oblasti, čo v skutočnosti znamená úspešne natočených vyše 5 000 televíznych výrob. Sú to práve dlhoročné skúsenosti, ktoré nás naučili, kde všade môže byť systém zraniteľný. Veľké množstvo zvládnutých modelových situácií nám umožňuje realizovať aj náročné projekty v relatívne krátkom čase.

Naše služby

Naše služby poskytujeme formou technického zabezpečenia našim software a hardware. Dlhoročná prax nám potvrdila, že je to najspoľahlivejší spôsob, ako môžeme garantovať funkčnosť celého systému. Pre Vás ako potenciálneho klienta to znamená, že nemusíte kupovať špeciálny hardware, vytvárať program, starať sa o uskladnenie, inštaláciu, poistenie, odpisy, zamestnávať odbornú obsluhu, zháňať náhradné diely a riešiť vzniknuté problémy. Jednoducho si objednáte naše technické zabezpečenie iba na tie dni, počas ktorých nás budete potrebovať. V dnešnej dobe, keď relácie rýchlo vznikajú a zanikajú, je takýto spôsob spolupráce určite aj pre Vás ten najvýhodnejší.