Hlasovacie zariadenia, vstupno-výstupné zariadenia

Pri technickom zabezpečovaní vedomostných, súťažných, zábavných a lotériových štúdiových hier je potrebné zaistiť spoľahlivé a veľmi presné spracovanie vstupov a výstupov. Využívame na to špeciálne hlasovacie zariadenia a rôzne typy vstupno-výstupných zariadení. Sú to všetko na mieru vyrobené zariadenia na základe našich požiadaviek a hlavne skúseností.

Hlasovacie zariadenie

Hlasovacie zariadenie slúži na získanie odpovedí väčšieho množstva ľudí, čím umožňuje získať ich názor alebo preveriť ich vedomosti. Naše hlasovacie zariadenia majú voliteľne od dvoch do štyroch možností (tlačidiel) na odpoveď. Hlasovacie zariadenie má informačnú ledku signalizujúcu aktivitu hlasovania a každé tlačidlo má ledku potvrdzujúcu jeho stlačenie. Každé hlasovacie zariadenie meria čas stlačenia každého tlačidla na stotiny sekundy. Je možné ho priradiť konkrétnej osobe a tak vykonávať testy na správnosť a rýchlosť odpovedí hlasujúcich. Vyhodnotenie odpovedí v číselnej, percentuálnej alebo grafickej podobe je vykonané a zobrazené do jednej sekundy od ukončenia hlasovania. Zobrazenie môže byť ľubovoľné napr. televízny výstup (on-air grafika), projekcia, LED steny, LED displej, spínanie rôznych svetelných prvkov a podobne.

Vstupné zariadenia

Vstupné zariadenia sa môžu použiť v ľubovoľnom prevedení. Najčastejšie sú to rôzne tlačidlá pre hráčov, ale aj pre moderátora, režiséra, prípadne pre porotcov. Stav vstupu je monitorovaný tisíckrát za sekundu. Na základe týchto vstupov sa môžu následne vykonávať ľubovoľné akcie napríklad: on-air grafika, zmena efektových svetiel, zvukové zmeny, meranie času odpovedí, vyhodnocovanie, spínanie svetiel atď. On-line monitorovanie vstupu má veľkú výhodu v tom, že stav tlačidiel jednotlivých hráčov môžu na svojich monitoroch sledovať či už operátor, moderátor, ako aj členovia lotériovej komisie a štátneho dozoru a tak získať dokonalý prehľad o priebehu hry.

Dotykový displej ako vstupné zariadenie

Vstupným zariadením nemusia byť iba tlačidlá alebo rôzne spínače. Veľmi zaujímavým je aj dotykový displej. Ponúka širokú škálu možností a pre hráča jednoduché použitie. Ako príklad môžeme uviesť pexeso, dopĺňanie písmen do tajničky, vytváranie slov z určitej množiny písmen - známe zo zábavnej relácie Zostane to v rodine.

Výstupné zariadenia

Výstupné zariadenia sa používajú na spínanie ľubovoľného výstupu a sú riadené počítačovým systémom. Výstupom môže byť ľubovoľné zariadenie od signalizačnej ledky až po silové obvody (svetlá, motory, ventilátor a podobne).