Vedomostné a súťažné hry

Zabezpečujeme komplexné software a hardware riešenie hier od návrhu až po realizáciu celého projektu. Pričom poskytujeme garanciu funkčnosti celého systému ako celku. Všetky obrazové výstupy, výpočty, externé dáta, vstupno-výstupné zariadenia, zvuky, svetlá, motory a množstvo ďalších externých zariadení sú riadené jedným software s dokonalou synchronizáciou. To sa dá docieliť iba pomocou na mieru vytvoreného software v súčinnosti so špeciálnym hardware. Niektoré zo základných technických požiadaviek, ktoré sme pri výrobe televíznych hier riešili sa Vám pokúsime naznačiť v nasledujúcich bodoch:

Herný systém

Herný systém je hlavnou - najpodstatnejšou časťou programu, ktorá "beží" na špeciálnom hardware. Herný systém sa stará o priebeh samotnej hry. Je naprogramovaný tak, aby obsluha mala čo najmenšiu pravdepodobnosť dopustiť sa chyby. Má pevne stanovený postup podľa pravidiel hry. Zaznamenáva všetky stavy (napr. použité otázky, získané body, nahrané sumy, časy odpovedí, poradie hráčov, víťazov...) a tým umožňuje zopakovať ľubovoľnú časť hry (napríklad pri nevydarenom zábere), prípadne získať ľubovoľné informácie o hre (aj s odstupom času). Táto časť software sa stará aj o synchronizáciu a monitoring jednotlivých subsystémov. Napríklad, keď hráč uhádne otázku, musí sa systém postarať o to, aby akcie súvisiace s jeho správnou odpoveďou prebehli synchrónne - on-air grafika (nahraná čiastka, animácia), zvuk, zmena svetelnej atmosféry, spustenie motorov, spustenie pyrotechniky. Všetky akcie sa dajú načasovať s presnosťou na stotiny sekundy.

Otázkový systém

Základom vedomostných hier sú kvalitné a niekoľkokrát overené otázky. Tvorcovia otázok potrebujú vytvárať otázky v kľudnom prostredí a presúvať medzi sebou na kontrolu. Preto im náš systém poskytuje široké možnosti importov a exportov do a zo systému v zabezpečenej forme. Samotný otázkový systém musí zabezpečovať množstvo funkcií, akými sú napríklad: rozdelenie otázok podľa stupňa obtiažnosti, rozdelenie otázok podľa tematiky, kontrola gramatiky, kontrola na duplicitu otázky (aj čiastočnú), zobrazenie náhľadu otázky vo finálnej podobe atď. Z databázy otázok systém automaticky vygeneruje jednotlivé sady otázok pre hráča, resp. diel hry - presne na základe pravidiel súťaže. Systém však rovnako musí umožňovať rýchlu výmenu otázky (aj počas samotnej výroby) v prípade, ak sa zistí, že otázka je zlá alebo nejednoznačná. Náš systém umožňuje tvorcom pripravovať sady otázok, kontrolovať a vymieňať otázky aj počas samotnej výroby. Systém má presnú evidenciu o každej otázke (aj o jej použití a tvorcovi) a preto ho možno použiť ako podklad pre vyplácanie honorárov tvorcom otázok, rovnako ako pre štatistické prehľady, či ľubovoľné protokoly.

On-Air grafika

Náš systém Vám umožňuje vyrábať hry priamo s kompletnou grafikou, čo je nevyhnutné pre priame prenosy, ale môže to byť veľmi užitočné aj pri výrobách na záznam. Kameramani vedia lepšie komponovať zábery (vidia, ako je umiestnená grafika), režisér vidí takmer konečný výsledok svojho snaženia, hráči a publikum majú tiež reálny dojem plnohodnotnej hry, čo umocňuje celkovú atmosféru. Samozrejme, grafiku je možné nahrávať aj na samostatný záznam pre lepšie použitie v strižni, ale vyrábali sme veľa relácií, ktoré už strihové pracovisko nepotrebovali a vysielali sa priamo v takom stave, v akom boli vyrobené. viac..

Pomocné obrazové výstupy

Okrem hlavného televízneho výstupu je potrebné často používať rôzne pomocné výstupy pre led-steny, led-podlahy, projekcie, televízory atď. Rovnako často sú potrebné aj informačné výstupy pre monitory hráčov, moderátora, režiséra, prípadne dozorné orgány (informácie o priebehu hry, poradí, bodovom stave, nahranej sume, pomôcka k správnej výslovnosti a podobne). Všetky tieto výstupy v rôznych rozlíšeniach sú automaticky aktualizované herným systémom.

Vstupno / výstupne zariadenia

Pri technickom zabezpečovaní vedomostných, súťažných, zábavných a lotériových štúdiových hier je potrebné zaistiť spoľahlivé a veľmi presné spracovanie vstupov a výstupov. Využívame na to špeciálne hlasovacie zariadenia a rôzne typy vstupno-výstupných zariadení. Sú to všetko na mieru vyrobené zariadenia na základe našich požiadaviek a hlavne skúseností. viac..

Zvukové výstupy

Každý náš herný systém má k dispozícií 8 alebo 16 zvukových výstupov v digitálnej, analógovej alebo embedovanej forme. Do každého výstupu môže herný systém nezávisle mixovať ľubovoľný počet zvukov. To umožňuje napríklad nahrávať rôzne typy zvukov (jingle, ruchy, podmazy) do samostatných stôp kvôli jednoduchšej post-produkcii. Zvuky sú presne zadefinované (úroveň, číslo výstupu, prelínanie, slučka...) a sú synchronizované s jednotlivými akciami (napr. stlačenie tlačidla, zobrazenie otázky, nová úroveň hry, zmena atmosféry atď.).

Riadenie svetiel

Pre dosiahnutie dokonalej súčinnosti nášho herného systému so svetelnými zmenami, sme vytvorili systém, pomocou ktorého dokážeme ovládať rôzne druhy svetelných pultov. Priebeh hry je vďaka tomu plne automatický s dokonalou presnosťou všetkých svetelných zmien.