Lotériové štúdiové hry

Zabezpečujeme komplexné software a hardware riešenie štúdiových lotériových hier od návrhu až po realizáciu celého projektu. Pričom poskytujeme garanciu funkčnosti celého systému ako celku v súlade s herným plánom. Pre národnú lotériovú spoločnosť Tipos, a.s. sme po stránke software a hardware zabezpečovali doplnkové štúdiové hry Tipos-Bingo, Zlatý dážď, Zlaté vajce, Čierna alebo biela, Ostrov pokladov a Správne číslo.

Pri lotériových štúdiových hrách riešime podobné technické požiadavky, ako sú spomínané pri televíznych vedomostných a súťažných hrách, líšia sa ale tým, že o výhre musí rozhodovať iba náhoda. Niektoré technické špecifiká týchto hier, ktoré sme zabezpečovali našim software a hardware, sa Vám v nasledujúcich bodoch pokúsime priblížiť:

Eliminovanie chyby pri zadávaní čísla

Aby sa vylúčila chyba operátora pri zadávaní vyžrebovaného čísla, bolo potrebné zadávanie realizovať prostredníctvom dvoch samostatných operátorov. Software v grafike zobrazil vyžrebované číslo iba vtedy, keď došlo k zhode u oboch operátorov. Samozrejme, pokiaľ sú zakúpené loptičky s identifikačným čipom a nainštalované čítacie zariadenie v žrebovacom stroji, je možné celý proces plne zautomatizovať.

Grafické zobrazenie žrebovaných čísel

Pri žrebovaní každého čísla je potrebné zvládnuť vysoké množstvo kontrolných a výpočtových funkcií (napr. výpočet počtu výhercov a výhernej sumy, počet čakateľov na výhru v jednotlivých úrovniach atď.). Celý proces musí byť realizovaný v reálnom čase a grafické zobrazenie vyžrebovanej loptičky sa musí uskutočniť bez pozorovateľného oneskorenia. Tento proces sa dá realizovať iba vysokou optimalizáciou software, silným výpočtovým a grafickým výkonom.

Interaktivita s hráčmi

Vzhľadom nato, že naše systémy pracujú v reálnom čase, je možné pomocou našich vstupno-výstupných zariadení naplno využívať interaktivitu s hráčmi. Napríklad hráč si vyberá medzi možnosťami (čierna alebo biela), alebo odpovedá na tipovaciu otázku, vyberá si smer, zastavuje žrebovanie šťastnej línie atď. Pre lotériovú komisiu a štátny dozor sú takéto odpovede oveľa jednoznačnejšie (nakoľko definujú konečné rozhodnutie hráča) a sú presne zaznamenávané našim systémom.

Elektronické rozdelenie výhier

Pri doplnkových štúdiových hrách okamžitých lotérií je potrebné pred samotnou hrou zabezpečiť bezpečné a náhodné rozdelenie výhier. Takéto elektronické rozdelenie výhier musí spĺňať množstvo kritérií na bezpečnosť a náhodnosť. Jedným z kritérií je aj kombinácia manuálneho a automatického generovania rozdelenia výhier tak, aby sa vylúčil vplyv jednej osoby alebo software. Samotné rozdelenie výhier potom vykonáva lotériová komisia a štátny dozor pomocou nášho software. Protokol o rozdelení výhier je vytlačený a bezpečne uložený ešte pred začatkom hry, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu rozdelenia výhier počas hry.

Žrebovanie šťastnej línie

Príkladom využívania interaktivity našich systémov je aj vyžrebovanie šťastnej línie v hre Tipos-Bingo. Hráč, ktorého číslo bolo vyžrebované ako posledné, má možnosť vyžrebovať šťastnú líniu. Systém spustí žrebovanie - v kľúčovanej grafike dochádza k vyznačovaniu jednotlivých línií v rýchlom a nepredvídateľnom slede synchrónne so zvukovým efektom. Hráč zastaví žrebovanie stlačením svojho tlačidla. Počet výhercov šťastnej línie je okamžite k dispozícií súčasne s výstupom v grafickej podobe.